نمایش 1 - 2 از 2
کاریکاتور/ حذف یارانه ۱۸+
علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی: به زودی و در یک برنامه تلویزیونی آخرین جزییات درباره حذف یارانه‌ها را اعلام خواهم کرد.
06/28/1394 - 12:54
حولات باروری از تغییر سیاست های جمعیتی مستقل بوده است. دلایلی متعدد برای تبیین کاهش نرخ باروری ایران بیان شده است که عبارتند از: کاهش مرگ و میر کودکان، افزایش شهرنشینی، توسعه بهبود نظام شبکه ای بهداشتی – درمانی، توسعه روستاها، استقرار مجدد برنامه های تنظیم خانواده در سال 1369، افزایش سواد و سطح تحصیلات بویژه دختران، کاهش تعدد فرزندان دلخواه خانواده و در نهایت بهبود موقعیت و پایگاه نسبی زنان از این موارد هستند.
06/11/1392 - 07:08
اشتراک در رفاه