نمایش 1 - 1 از 1
در فضیلت اعتکاف همین بس که معادل طواف کعبه و همتای رکوع و سجود است.
02/10/1394 - 03:42
اشتراک در فضیلت اعتکاف