نمایش 1 - 1 از 1
گزارش تصویری؛
زنان کرمانی در اعتراض به هتک حرمت پلیس فرودگاه جده به دو نوجوان زائر ایرانی به «کمپین‌دفاع‌از پاسپورت‌ایرانی» پیوستند و این اقدام شنیع را محکوم کرده و خواستار محاکمه عاملان فرودگاه جده شدند.
01/27/1394 - 06:44
اشتراک در مزدم