نمایش 1 - 4 از 4
ایستادگی و مقاومت، حکایت شیر زنانی که پیشگام انقلاب بودند
زن به عنوان نقش موثر و کلیدی خانواده بی شک بر فرزندان و مرد خانواده تاثیر بسزایی داشت، حضور مردان خانواده بی تاثیر از حضور زن نبود و در این میان باید گفت زن نقطه اتکایی برای حضور اعضای خانواده در مبارزات انقلاب اسلامی بود.
11/18/1396 - 11:30
یک کارشناس امور زنان:
ک کارشناس امور زنان با اشاره به نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی گفت: بر اساس فرموده حضرت امام (ره) زنان نه تنها نقش کمتری از مردان در پیروزی انقلاب نداشتند بلکه جلوتر از مردان بودند و تدام انقلاب هم نیازمند حضور مؤثر زنان است.
11/21/1393 - 05:00
روز شمار انقلاب
در چنین روزی مردم کرمان بازگشت امام امت حضرت آیت الله خمینی رهبر کبیر انقلاب اسامی را با حضور و تجمع در مسجد امام (ملک سابق)و مسجد جامع جشن گرفتند.
11/12/1393 - 07:31
مدیر کل امور بانوان و خانواده کرمان :
آنچه که موجب شد زنان ما با انگیزه ی بسیار محکم در صحنه ی پیروزی انقلاب حضور و ظهور پیدا کنند ، اعتقادات و باورهایی بود که می خواستند در جامعه پیاده شود.
11/04/1393 - 19:49
اشتراک در پیروزی انقلاب اسلامی