نمایش 1 - 5 از 5
بسیج جامعه زنان"به عنوان گسترده ترین تشکل قانونمند جامعه زنان ایران اسلامی به لحاظ دارا بودن شاخص های متعالی همچون فراگیری و جامعه گستر بودن، انعطاف پذیری، اثر بخشی، پویا و هدفمند بودن، قابلیت ایجاد وحدت و عزم ملی، همچنین حفظ و ارتقاء کرامت و منزلت زنان ایران اسلامی، تمامی ظرفیت های موجود در بستر جامعه را دارا است
12/15/1395 - 12:01
16 اسفندماه، روز قشر بسیج جامعه زنان انتخاب شد/ توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص الگوی سوم
مسئول سازمان بسیج جامعه زنان کشور خبر داد
مسئول سازمان بسیج جامعه زنان کشور در مورد تغییر روز قشر بسیج جامعه زنان گفت: به جهت جامعیت پیام رهبر معظم انقلاب در خصوص الگوی سوم تا کنون پیشنهادات زیادی داشتیم که روز این قشر را، سالروز صدور پیام رهبر معظم انقلاب به کنگره 7 هزار زن شهید قرار دهیم و امسال نخستین سالی است که 16اسفندماه، روز قشر بسیج جامعه زنان است.
12/15/1395 - 11:18
بانوی آب
بسیج جامعه ی زنان برگزار می کند
مسئول بسیج جامعه ی زنان کرمان :همایش بانوی آب سبکی از زندگی است که با توجه به فرمایشات امام راحل و منویات رهبری خواهران بسیجی باید در عرصه ی محیط زیست وارد شوند و صیانت از حفظ محیط زیست را در ابعاد گوناگون به سمتی ببرند که مشارکت آحاد جامعه را داشته باشد.
09/01/1394 - 11:48
مسئول بسیج جامعه زنان :
مسئول بسیج جامعه زنان گفت: یکی از ویژگیهای برجسته حضرت فاطمه سلام ا... علیها که می تواند الگوی تمام مسلمانان باشد همان تابعیت از ولایت مداری و امامت است و می توان وی را نمونه بارز تابعیت از ولایت مداری دانست.
01/20/1394 - 03:59
بسیج یعنی حضور بهترین‌و بانشاطترین و با ایمان‌ترین نیروهای عظیم ملت ، درمیدان‌هایی که‌ برای منافع ملی،برای اهداف بالا، کشورشان به‌آنها نیاز دارد، همیشه بهترین‌وخالص‌ترین و شرافتمندترین وپرافتخارترین انسانها این خصوصیات را دارند.بسیج در یک کشور، معنایش آن زمره‌ای است که حاضرند این پرچم افتخار را بر دوش بکشند و برایش سرمایه‌گذاری کنند.
09/05/1393 - 09:42
اشتراک در بسیج زنان