نمایش 1 - 1 از 1
مسوول امور بانوان سازمان امور عشایر گفت: هم اکنون 35 درصد از صنایع دستی کشور به دست زنان سختکوش عشایر تولید می شود.
04/03/1393 - 06:37
اشتراک در زنان عشایر