نمایش 1 - 6 از 6
تقابل دو ایدئولوژی در روز زن !
از مقایسه روز زن در اسلام که براساس میلاد حضرت فاطمه زهرا نامگذاری شده است با روز جهانی زن که در نتیجه احقاق حقوق زنان برای داشتن حق رای و تساوی حقوق با مردان مشخص شده به خوبی می­توان دریافت که اسلام به زن با یک نگاه ویژه و آسمانی می‌نگرد به‌طوری که هیچ یک از مکاتب مادی وغربی چنین نگاه و تفسیری را از زن نداشته‌اند.
12/16/1396 - 09:49
بازدید از بخش زنان و تبریک به مادران
بازدید مدیر کل امور بانوان و خانواده با حضور در بیمارستان پیامبر اعظم
مدیر کل امور بانوان و خانواده با حضور در بیمارستان پیامبر اعظم به مناسب میلاد حضرت فاطمه الزهرا حضور پیدا کردند و بازدیدی از بخش زنان به عمل آورند.
01/11/1395 - 15:24
روز جهانی زن یا روز برده داری نوین؟
یادداشت مهمان؛
ظلم و تبعیض در حق زن غربی امروز تا جایی است که نظام سلطه حتی از «روز جهانی زن» و هشتم مارس، زیرکانه در جهت برده داری نوین جنسی زنان استفاده می کند.
12/18/1394 - 08:38
به همین مناسبت طرح سلامت و امید ویژه غربالگری بیماری‌های زنان و آموزش خود مراقبتی، تا پایان هفته سلامت در محروم منطقه اجرا می‌شود.
01/26/1393 - 05:03
یکی از برنامه های معاونت که به وزارت دادگستری پیشنهاد شده است، بازدید از بند زنان یکی از زندانهاست
01/26/1393 - 03:52
اشتراک در روز زن