نمایش 1 - 4 از 4
مردم منوجان کمک های خود را برای زلزله زدگان کرمانشاه به پایگاه های جمع آوری کمک ها اهدا کردند.
08/25/1396 - 11:17
مزارع سرسبز “گندم و جو ” در اوج زمستان/تصاویر
مزارع سرسبز منوجان؛
دراوج زمستان که همه جا سفید پوش از برف است ولی در منوجان تا چشم کار می کند مزارع سرسبز گندم و جو که با زحمت شبانه روزی کشاورزان و آب وهوای این منطقه به اینجا رسیده است ،چشم ها را به خود خیره می کند.
10/12/1394 - 11:06
آزاد مهر سعی دارد مجموعه ایی از بهترین وب لاگ های استان را در اختیارتان قرار دهد.
10/21/1393 - 07:34
زیور زارعی از مربیان با تجربه در آموزش حرفه خیاطی ویکی از زنان فعال شهرستان منوجان است
12/05/1392 - 08:02
اشتراک در منوجان