نمایش 71 - 71 از 71
بارها پدرم را در کوچه و خیابان دیده بودند و بعد از سلام و احوال‌پرسی متوجه شده بودند که در دست او زنبیلی پر از مهمات و اسلحه است و او با خونسردی کامل آن‌ها را با خود جابه‌جا می‌کرد.
06/03/1392 - 09:35

صفحه‌ها

اشتراک در رهبر