نمایش 1 - 2 از 2
زندگی بهتر با فرزند کمتر، شعاری که یک دهه بر در و دیوار شهر سابه افکنده بود، شاید کسی فکر نمی کرد سیر صعودی هرم جمعیتی به سمت سالمندی، علاوه بر ایجاد پدیده سالمند تنها، جای خالی فرزندان را نه تنها در قاب عکس که در حاشیه خیابان نیز ثبت می کند!
07/10/1393 - 04:01
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به همایش ملی تغییرات جمعیتی نسبت به خطرات پیری جمعیت کشور هشدار دادند و تاکید کردند: بنده همچنان معتقدم کشور ما کشور هفتاد و پنج میلیونی نیست، کشور ما کشور صد و پنجاه میلیونی است.
08/10/1392 - 07:05
اشتراک در 150 ملیون جمعت