نمایش 91 - 91 از 91
موسسه عزیزیه از موسسات وابسته به مسجد مکی زاهدان فیلم و گفت و گوها از توزیع رایگان کت و شلوار در بین مردم را از شبکه ضدشیعی کلمه پخش کرد.
06/02/1392 - 16:42

صفحه‌ها

اشتراک در ماهواره