نمایش 1 - 4 از 4
خداوند زیبایی را دوست دارد اما آن زیبایی که ودیعه ای الهی و با معرفت باشد و گرنه هر چوبی را که آرایش کنی، زیبا می شود! در این میان باید گفت:در اجتماع آن چیزی که مهم است، سیرت زیباست نه صورت زیبای بزک کرده! چرا که گاه تفاوت های رفتاری زنان زیبا در خیابان با رفتار خشن شان در خانه تعجب برانگیز است.
08/29/1393 - 05:34
اولین برف زمستانی پس از 7 سال در کرمان
10/17/1392 - 11:47
در بررسی این پرونده مشخص شد که نه‌تنها ایجاد مزاحمت برای بانوان عملی غیراخلاقی محسوب می‌شود، جرم نیز به حساب می‌آید
09/20/1392 - 15:25
گفتنی است که گذشت در این‌ مسئله تا جایی است که این موضوع تکرار نشود که اگر چنین شد بهترین راه مراجعه به مراجع قانونی است.
08/07/1392 - 06:57
اشتراک در خیابان