نمایش 1 - 2 از 2
عرض کردمآقا بگذارید دستتان را ببوسم،دستشان را بوسیدم
07/28/1392 - 17:10
من در انتخابات ریاست جمهوری نسبت به برخی مواضع آ‌یت‌الله هاشمی رفسنجانی انتقاداتی داشتم
07/20/1392 - 09:17
اشتراک در اشمی