نمایش 1 - 3 از 3
چوب دوسر طلای مدگرایی / پرکردن جیب سرمایه دارن با  ترویج فرهنگ غرب
یک تیر و دو نشان؛
یک روز مانتوهای بلند و روز دیگر بدون دکمه، یک روز تنگ و کوتاه روز دیگر گشاد و پاره پاره, روزی آرایش به رنگ نارنجی و یک روز دیگر قرمز جیغ، موهای بلند، کوتاه، مشکی یا بلوند این ها همه روزی در صدر پوشش ها و آرایش ها هستند و روزی دیگر خاموش و کهنه از میان می روند.
10/15/1395 - 10:39
مدگرايي افراطي، دام دشمن در مسير اقتصاد مقاومتي
جامعه، رو در روي مدگرايي و مدپرستي
مصرف‌گرايي، تجمل‌گرايي، مد‌گرايي و برندگرايي از آفتها و مشکلات فرهنگي راه اقتصاد مقاومتي هستند که ارائه محصولات داخلي با مارکهاي خارجي گواهي بر اين مشکل عظيم فرهنگي است.
09/07/1395 - 11:37
"مد" معنای گسترده دارد و تبدیل به یک نظام معنایی و هویت بخش شده است که می تواند در مورد همه ابعاد زندگی امروزی بکار رود
07/15/1392 - 04:29
اشتراک در مد و مدگرایی