آخرین اخبار

جشنواره کاوان ،بازی های محلی و بومی از سری برنامه های ایام الله دهه فجر همراه با نوای محلی ،تئاتر طنز و برنامه های شاد و مفرح در روستای کلاب صوفیان بخش مرکزی جیرفت برگزار شد. ...

به گزارش زنان کویر ، به نقل از “دقیانوس ما“: ؛این جشنواره با همت دهیاری و شوراهای اسلامی روستاهای کلاب صوفیان ،باغبابوئیه ،حشرآباد ، ابوذریه ، زنگیان ، کلاب علیا ، خاتون آباد و اداره ورزش و جوانان جیرفت در در روستای کلاب صوفیان برگزار شد.

جشنواره ای با بوی نان تنوری و صفای مردم روستا/تصاویر
جشنواره ای با بوی نان تنوری و صفای مردم روستا/تصاویر
جشنواره ای با بوی نان تنوری و صفای مردم روستا/تصاویر
جشنواره ای با بوی نان تنوری و صفای مردم روستا/تصاویر
جشنواره ای با بوی نان تنوری و صفای مردم روستا/تصاویر
جشنواره ای با بوی نان تنوری و صفای مردم روستا/تصاویر
جشنواره ای با بوی نان تنوری و صفای مردم روستا/تصاویر
جشنواره ای با بوی نان تنوری و صفای مردم روستا/تصاویر
جشنواره ای با بوی نان تنوری و صفای مردم روستا/تصاویر
جشنواره ای با بوی نان تنوری و صفای مردم روستا/تصاویر
جشنواره ای با بوی نان تنوری و صفای مردم روستا/تصاویر
جشنواره ای با بوی نان تنوری و صفای مردم روستا/تصاویر
جشنواره ای با بوی نان تنوری و صفای مردم روستا/تصاویر
جشنواره ای با بوی نان تنوری و صفای مردم روستا/تصاویر
جشنواره ای با بوی نان تنوری و صفای مردم روستا/تصاویر
جشنواره ای با بوی نان تنوری و صفای مردم روستا/تصاویر
جشنواره ای با بوی نان تنوری و صفای مردم روستا/تصاویر
جشنواره ای با بوی نان تنوری و صفای مردم روستا/تصاویر
جشنواره ای با بوی نان تنوری و صفای مردم روستا/تصاویر

دیدگاه شما

زنان کویر
منهاج