آخرین اخبار

به مناسبت هفته بسیج, بانوان بسیجی کرمان به همراه سایر بسیجیان با تجمع د رمصلی امام علی (ع) کرمان، شکوه مقاومت خود را به رخ کشیدند.

به گزارش زنان کویر ، 

زنان بسیجی کرمان
زنان بسیجی کرمان
زنان بسیجی کرمان
زنان بسیجی کرمان
زنان بسیجی کرمان
زنان بسیجی کرمان
زنان بسیجی کرمان
زنان بسیجی کرمان

دیدگاه شما

زنان کویر
منهاج