نمایش 1 - 1 از 1
بازار کرمان
گزارشی از روند بازسازی بازار بزرگ کرمان
در بازدیدی که استاندار کرمان از روند بازسازی و ساماندهی بازار بزرگ کرمان داشت بر بازسازی این بازار تا پایان شب عید نوروز و برطرف شدن بی‌نظمی‌ها در انشعابات تأکید شد.
10/28/1394 - 10:04
اشتراک در بازسازی بازار کرمان