نمایش 1 - 2 از 2
الهیان
الهیان گفت: کشتار بی رحمانه شیعیانان نیجریه توسط ارتش این کشور توطئه ای صهیونیستی است که پشت پرده آن عربستان است.
09/29/1394 - 11:57
رهبر شیعیان نیجریه
عکس نوشته
طی 10 سال گذشته 20 میلیون نفر را در نیجریه شیعه کرد و امسال هم مراسم اربعین باشکوهی در نیجریه برگزار کرد که بالغ بر پنج میلیون نفر در آن شرکت کرده بودند.
09/25/1394 - 09:11
اشتراک در نیجریه