نمایش 1 - 1 از 1
رهبر شیعیان نیجریه
عکس نوشته
طی 10 سال گذشته 20 میلیون نفر را در نیجریه شیعه کرد و امسال هم مراسم اربعین باشکوهی در نیجریه برگزار کرد که بالغ بر پنج میلیون نفر در آن شرکت کرده بودند.
09/25/1394 - 09:11
اشتراک در شیخ زاکزاکی