نمایش 1 - 2 از 2
شهدای 9 دی
عکس نوشته
«سید علیرضا ستاری» در روز عاشورای سال 1388 توسط فتنه گران، به قصد کشت، مورد شکنجه شدید قرار گرفت و مضروب شد و به مقام «جانبازان ۷۰ درصد» نائل گردید. وی پس از پنج سال دست و پنجه نرم کردن با آثار جراحت خویش، در سن ۳۱ سالگی به شهادت رسید، این درحالی است که یک دختر و یک پسر خردسال از وی برجا مانده است.
10/09/1394 - 09:16
فتنه گران سبز
از آنجا که در طول تاریخ همواره شاهد استفاده ی ابزاری از زنان جهت بهره برداری افراد برای رسیدن به اهداف خود بوده است در فتنه 88 نیز زنان هدفی شدند برای تیر دشمن تا از طریق سردمداران فتنه تحریک شوند.شاید بتوان گفت بهره برداری از فضای انتخاباتی از طریق جنبش های زنان به عنوان یکی از رهبران فتنه در جهت شعله ور ساختن رنگ فتنه بود.
09/24/1394 - 10:22
اشتراک در فتنه گران زن 88