نمایش 1 - 1 از 1
حجاب همسر ونزوئلا
عکس نوشته
حجاب مطلوب همسر رییس جمهور ونزوئلا در ایران احترام به عقاید ملت شریف ایران است. انسان متمدن و با فرهنگ انسانی هست که به عقاید مردم میزبان احترام می گذارد.
09/07/1394 - 08:31
اشتراک در رئیس جمهور ونزوئلا