نمایش 1 - 1 از 1
اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور به وزرای اقتصاد ، رفاه ، صنعت و دفاع دولت توهین کرد. ...
08/07/1394 - 11:31
اشتراک در وزیر اقتصاد