نمایش 1 - 1 از 1
تشویق رفتارهای درست فرزندان، بهترین راه تربیت آنها/والدین از تحقیر و گرفتن حق انتخاب از کودک بپرهیزند
یک روانپزشک و هئیت علمی دانشگاه:
یک روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه با تأکید بر اینکه تشویق رفتارهای درست فرزندان بهترین راه تربیت آنهاست، گفت: والدین از تحقیرکلامی، ضرب و شتم و گرفتن حق انتخاب کودکان خود برهیزکنند که باعث از بین رفتن عزت نفس در آنها می‌شود.
07/26/1394 - 07:36
اشتراک در رفتار کودکان