نمایش 1 - 1 از 1
کاریکاتور/ دل خوش سیری چند؟
طرح جدید محمد صالح رزم حسینی کارتونیست جوان کرمانی که در شبکه های اجتماعی با نام “دل خوش سیری چند؟” دست به دست می گردد.
06/16/1394 - 10:18
اشتراک در شبکه  اجتماعی