نمایش 1 - 2 از 2
ایده خروج از بحران آب، زیر پای دولتی ها له شد
قابل توجه مسئولین:
کارشناس تاسیسات آب و خاک است حدود ۴ سال مسئول سازمان تامین آب در کرمان بوده، حدود ۲۰ سال است که در زمینه واحدهای آب و خاک (احیاء و مرمت قنوات، تامین آب، انتقال آب، آبخیزداری) در استان کرمان تحقیق و مطالعه نموده و حتی در این زمینه نیز ایده ها و طرح هایی ارائه نموده که متاسفانه مورد بی مهری و بی توجهی مسئولین دولتی قرار گرفته است.
11/14/1395 - 11:00
زاهدی
ارسال به دوستان رئیس مجمع نمایندگان کرمان:
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان گفت: کرمان زیر خط قرمز بحران آب است و اکنون از عمق 370 متری آب استخراج می‌کنیم و تا چهار سال آینده اگر آب را به کرمان انتقال ندهیم، باید از این استان مهاجرت کنیم.
05/04/1394 - 10:06
اشتراک در بحران آب