نمایش 1 - 1 از 1
قدرت خود را از ایستادگی به دست آورده ایم/جوانان ما با پیشانی بند جهاد دشمن را از جغرافیای سیاسی فراری خواهند داد
جانشین فرمانده کل پاسداران انقلاب اسلامی:
جانشین فرمانده کل پاسداران انقلاب اسلامی گفت :مشکلات اقتصادی را با هدایت مقام معظم رهبری و با تکیه بر ظرفیت های دورنی پاسخ خواهیم داد و به دشمن نشان خواهیم داد که قدرت خود را از دورن ایستادگی به دست آورده ایم .
12/04/1397 - 09:07
اشتراک در لشکر۴۱ ثارالله