نمایش 1 - 1 از 1
حامیان حجاب اختیاری مفاسد بی حجابی دوره رژیم گذشته را فراموش کرده‌اند
علی مطهری؛
آنچه امروز تحت عنوان حجاب اختیاری مطرح است و رسانه‌های خارجی به آن دامن می‌زنند، ظاهری دارد و باطنی و به قول شاعر «صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی».
12/16/1396 - 09:44
اشتراک در حجاب اختیاری