نمایش 1 - 1 از 1
ویترین گرانی در بازار خرید عیدانه
گزارش ویژه؛
بازار در روزهای آخر سال مهمانپذیرتر و مملو از مردمانی خواهد شد که هر روز جمعیت شان بیش از پیش است اما در این میان سردی بازار دل ها را می شکند و ناامید به خانه بر می گرداند.
12/07/1396 - 11:02
اشتراک در ویترین گرانی