نمایش 1 - 1 از 1
بانوی مریوانی که تمام آیات الهی را به نظم کُردی در آورد
معرفی چهره‌های قرآنی و بررسی حضور قرآن در لحظه‌ به لحظه زندگی حافظان و قاریان قرآن کریم می‌تواند ذره‌ای از تجلی قرآن در زندگی آنها را به منصه ظهور بگذارد؛ اما این بار مهمان یک بانوی مریوانی شدیم که آیات نور را به نظم کُردی درآورده است.
12/07/1396 - 09:01
اشتراک در آمینه خانی