نمایش 1 - 1 از 1
بصیرت زنان، زمینه ساز حضور خانواده ها در پیروزی انقلاب اسلامی بود
رئیس بسیج جامعه زنان کشور بیان داشت:
رئیس بسیج جامعه زنان کشور با تاکید بر این که حضور زن به واقع حضور خانواده است، گفت: در میان مردم تکیه حضرت امام (ره) بویژه بر زنان بود که با آگاهی، بصیرت و شناخت راه امام(ره) در میدان انقلاب حضور پیدا کردند از این رو نقش خانواده را در پیروزی انقلاب اسلامی بسیار پر رنگ دیدیم.
11/10/1396 - 12:04
اشتراک در بصیرت زنان