نمایش 1 - 1 از 1
زنان کرمانی در طول تاریخ از پیشتازان عرصه سیاسی بودند/از کفن پوش کردن فرزندان خود تا راهپیمایی برای حمایت از روحانیت
رئیس مرکز کرمان شناسی :
رئیس مرکز کرمان شناسی گفت :زنان کرمانی در طول تاریخ همیشه از پیشتازان و از کسانی بودند که در احقاق حق جامعه و رفع دشواری ها و مشکلات سیاسی پیش گام بودند .
11/10/1396 - 09:20
اشتراک در نقش بانوان کرمان