نمایش 1 - 1 از 1
با معضل فروپاشی خانواده روبرو هستیم/ سرعت رشد آمار طلاق
رییس فراکسیون خانواده گفت: در سالهای اخیر علی رغم بیشترین توجهی که در حوزه برنامه ای به موضوع خانواده داشته ایم متاسفانه اکنون با بحران های جدی در حوزه فروپاشی خانواده مواجه هستیم.
11/08/1396 - 09:01
اشتراک در فراکسیون خانواده