نمایش 1 - 1 از 1
اینستاگرام و نمایش خوشبختی های مجازی
یادداشت/
به گمانم اینستاگرام چشم و همچشمی را بیش از پیش دامن زده و امروز افراد بیش از اینکه اعضای جامعه و دنیای حقیقی باشند عضوی از پیج های مجازی شده اند.
11/03/1396 - 09:01
اشتراک در چشم و همچشمی