نمایش 1 - 1 از 1
روحانی چگونه ۱۸ سال بدون مدرک دکترا؛ خود را دکتر جا می‌زند؟ +سند
از سرقت علمی تا تقلب سیاسی؛
آقای روحانی هم «حقوقدان» هستند و هم «دکتر»، لیکن نگاهی موشکافانه به صفحات تاریخ، نکته‌ای قابل تامل را در این باره نشان می‌دهد...
02/21/1396 - 10:32
اشتراک در دکتری روحانی