نمایش 1 - 3 از 3
فراموشی نقش و جایگاه ملی - اسلامی زن در تبلیغات شورای شهر/حاشیه هایی از جنس زیبایی فروشی! برای کسب یک رأی بیشتر
گزارش؛
در پی انتشار عکس های نامتعارف تبلیغاتی برخی از کاندیداهای زن شورای اسلامی شهرها، باردیگر چهره غرب زده تفکرات برخی از مدعیان حضور در شورایی که بر تارک آن " ا سلامی" می درخشد نشان داده شد تا جایی که می توان گفت این موارد می تواند از وجود ضعف جدی در نظارت بر انتخابات شوراها و نبود ضوابطی مشخص در تبلیغات این انتخابات باشد.
02/27/1396 - 09:01
زنان، جذب آرا و پوسترهایی که زیبایی را فریاد می زنند
اندر حکایت انتخابات شورای شهر کرمان؛
استفاده از " زبان بدن" و "جاذبه های جسمی" در بسیاری از این تبلیغات به حد اعلای خود رسیده است شاید در تبلیغات مردان با قرار دادن دست زیر چانه و نگاه عاقل اندر سفیهانه سعی در جذب آرا داشته باشند اما در تبلیغات زنان با آرایش های تند داستان دیگری را روایت می کند.
02/23/1396 - 11:49
ثبت نام ۴۹۰۰ نفر داوطلب در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان/اعلام حضور ۹ درصدی بانوان استان کرمان برای کاندیداتوری
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای استان کرمان:
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای استان کرمان آمار افراد شرکت کننده تا شب گذشته ۴ هزار و ۹۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد افراد چهار هزار و ۴۷۴ نفر مرد و ۴۲۶ آنان زن می باشند که می توان گفت حضور بانوان ۹ درصد و آقایان ۹۱ درصدی می باشد همچنین ۲ هزار و ۳۸۹ نفر افراد شرکت کننده سواد خواندن و نوشتن دارند .
01/06/1396 - 08:47
اشتراک در انتخابات شورای شهر