نمایش 1 - 1 از 1
نزدیکی های دور؛تراژدی شبکه های مجازی در بطن زندگی امروزی
تکنولوژی و ابزارهای دیجیتال در دنیای کنونی معنای اجتماع را تغییر داده اند، دور اما نزدیک یا نزدیکی های دور این همان معنایی است که تکنولوژی های جدید به آن جان داده اند؛ شبکه های اجتماعی بسیاری از زندگی ها را دچار تحول عمیق کرده اند، از طرفی استفاده ی گسترده این ابزار در زندگی امروز،‌ سبک زندگی سنتی و اصیل خیلی از ایرانی ها را با چالش هایی مواجه کرده است.
02/15/1396 - 11:26
اشتراک در نزدیکی های دور