نمایش 1 - 1 از 1
چوب دوسر طلای مدگرایی / پرکردن جیب سرمایه دارن با  ترویج فرهنگ غرب
یک تیر و دو نشان؛
یک روز مانتوهای بلند و روز دیگر بدون دکمه، یک روز تنگ و کوتاه روز دیگر گشاد و پاره پاره, روزی آرایش به رنگ نارنجی و یک روز دیگر قرمز جیغ، موهای بلند، کوتاه، مشکی یا بلوند این ها همه روزی در صدر پوشش ها و آرایش ها هستند و روزی دیگر خاموش و کهنه از میان می روند.
10/15/1395 - 10:39
اشتراک در یرمایه گذاری