نمایش 1 - 4 از 4
پاسخ مراجع تقلید به استفتاء عقیم‌سازی زنان و مردان معتاد کارتن‌خواب
آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله نوری همدانی در پاسخ به استفتائی «عقیم‌سازی زنان و مردان معتاد کارتن‌خواب» را جایز ندانستند.
10/23/1395 - 09:39
این کارشناس مسائل سیاسی گفت: در ایران مسئله گور خوابی یکی از نشانه های نابسامانی های اجتماعی, فقر و کاهش درآمد قشر ضعیف است, این امر نشانه شکاف های اقتصادی است که تلاش هایی برای از میان بردن آن مشاهده نمی شود.
کارشناس مسائل سیاسی :
این کارشناس مسائل سیاسی گفت: در ایران مسئله گور خوابی یکی از نشانه های نابسامانی های اجتماعی, فقر و کاهش درآمد قشر ضعیف است, این امر نشانه شکاف های اقتصادی است که تلاش هایی برای از میان بردن آن مشاهده نمی شود.
10/22/1395 - 08:52
از طرح قانونی کردن سقط جنین تا عقیم سازی گورخوابها
یادداشت؛
امروز قشر آسیب پذیر جامعه ما بیشتر از پیش نیاز به توجه وارائه طریق وراهکار های برون رفت از معضلات اجتماعی را دارد لیک برخی تصمیم سازان ما بهترین وبظاهر کم هزینه ترین راه حل را در حذف وپاک کردن صورت مسئله می دانند نه حل آن .
10/14/1395 - 10:17
واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به سخنان یک اصلاح طلب؛ #نجومی_بگیرها را عقیم کنید
عکس نوشت؛
اظهار نظر مولاوردی معاون روحانی و یک اصلاح‌طلب (بزرگمهر حسین‌پور) درباره ایده عقیم‌سازی اقشار ضعیف با واکنش شدید کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد.
10/11/1395 - 08:56
اشتراک در عقیم سازی