نمایش 1 - 1 از 1
تقویت اخلاق مداری در نهاد خانواده به کاهش آمار طلاق می انجامد
استاد حوزه و دانشگاه بیان داشت:
استاد حوزه و دانشگاه و مشاور امور خانواده تصریح کرد: بی شک تقویت اخلاق مداری در نهاد خانواده به کاهش آمار طلاق می انجامد.
08/18/1395 - 09:47
اشتراک در مباحث اقتصادی