نمایش 1 - 1 از 1
عکس/اعدام با توپ در ملاءعام
اعدام مجرم در ملاء عام با بستن او به توپ در تهران به تاریخ جمعه 12 فروردین 1300 شمسی؛ در ذیل عکس علت اعدام این فرد دزدی عنوان شده است. عکاس این عکس نامعلوم است.
02/15/1395 - 12:26
اشتراک در اعدام با توپ