نمایش 1 - 8 از 8
میزبانی در هوای قلیانی
یادداشت/
در بدو ورود، دود قلیان با بوی غذا، در هم آمیخته به استقبالمان آمدند و چهره ی متعجب میهمان، ما را برآن داشت تا لبخندی به لب بنشانیم و گذر کنیم. بعد از چندی انتظار، طعم غذا را با دود قلیان فرو بردیم، هر چند که در زیر نگاه متعجب میهمانمان به خجالت نشسته بودیم.
فتنه- فتنه88- خاتمی
بی هیچ ریب و شکی اقدام استاندار محترم مبنی بر، برکناری اسلامی از سمت خویش مرهمی بود بر زخم های کرمانی ها تا بدانند عدالت و اعتدال _شعاری که اجرا شدنش جرئت می خواهد _ خوشبختانه از سوی استاندار کرمان اجرا شده است، اقدامی که ارتباط و نزدیکی استاندار را با مردم انقلابی کرمان نشان داد.
زنان روستا
در شرایطی که حجمه ی فراونی برای تلاش بر بکار گیری نیروهای خارجی جهت بالا بردن اقتصاد کشور است زنان روستایی محوری برای چرخش اقتصاد ی اند که اگر نادیده گرفته نشوند پتانسیلی برای پیشبرد موفقیت های جامعه ی ایران خواهند بود.
کودکان زباله ها
براستی کودکی های همه ی انسانها طعم بازی و شادی را نمی دهد و این حقیقت را آن کودک در پارک فریاد می زد.
امام خمینی(ره) درباره نسبت های بی واقعیت چه گفتند؟
نهاد متولی برای تنظیم و نشر آثار امام(ره) نیز هیچگاه در قبال این مطالب بدون سند ارائه شده توسط اشخاص موضع گیری نداشته و در تمامی برهه ها سکوت را بر نشان دادن واکنش ترجیح داده است. این در حالی است که امام خمینی(ره) در وصیت نامه خود، به صراحت نقل هرگونه مطلب بدون سندی را مذموم و خلاف واقع خوانده اند.
یادداشت/
بگذار برای یکبار هم که شده ما نیز همچون غرب به مسائل به درستی نگاه کنیم ؛ آگاهانه و با شعار آزادی غرب ، نتیجه ای که حاصل می شود این است " مرگ سه نفر؛ فقط همین ..." .
زنان ایرانی به بهانه های مختلف نقش اصلی خود در خانواده را فراموش کرده اند و تمایلی برای فرزند آوری ندارند.
چندی صباحی ست بیشتر ،ماهواره نقل مجالس و مباحث شده است.هر کس از دیدگاه خود به بررسی علل و عوامل،خوبیها!!! و یا بدی های آن میپردازد.کافی ست گوشهایمان را فعالتر کرده، رادارشان قوی گردد تا از احوالات اطراف خبر دارشویم.