آخرین اخبار

تاریخ : 5. اسفند 1396 - 13:06   |   کد مطلب: 33386
سراشیبی جمعیت با نگرشی به نام تک فرزندی
در نگاهی به گذشته خانواده های ایرانی و یا کرمانی خانه های بزرگ را می بینیم که دارای اتاق های متعدد و وسیع با حیاطی گسترده که جای بازی فرزندان خانه بود، با گذر زمان نه تنها خانه ها کوچک شد بلکه از تعداد اتاق ها و وسعت حیاط نیز کاسته شد اما جالبتر آنجاست که نگاه جدید بر تعداد فرزندان خانه نیز اثر گذاشت و روز به روز خانواده ها خواستار فرزند کمتری شدند.

به گزارش زنان کویر ، در نگاهی به گذشته خانواده های ایرانی و یا کرمانی خانه های بزرگ را می بینیم که دارای اتاق های متعدد و وسیع با حیاطی گسترده که جای بازی فرزندان خانه بود.

با گذر زمان نه تنها خانه ها کوچک شد بلکه از تعداد اتاق ها و وسعت حیاط نیز کاسته شد اما جالبتر آنجاست که نگاه جدید بر تعداد فرزندان خانه نیز اثر گذاشت و روز به روز خانواده ها خواستار فرزند کمتری شدند.

چهار، سه، دو و یا تک فرزندی ارمغانی بود که نگرش جدید بر زندگی ایرانی ها داشت.

 در حال حاضر حدود یک سوم خانواده های ایرانی دارای یک فرزند هستند و یا حتی فرزندی ندارند و این خود هشدار بزرگی است که بسیاری از افراد از آن غافلند.

اگر نگاهی دقیق به نرخ رشد جمعیت در کشور داشته باشیم متوجه می شویم که با ادامه این روند تقریبا تا سی سال آینده جمعیت ایران نه تنها افزایش نمی یابد بلکه از میزان آن کاسته می شود.

نگرانی از آینده ی فرزندم، دلیل روی آوردن به تک فرزندی

الهام بهرامی بانوی 35 ساله ای است که 14 سال است که از زندگی مشترکش می گذرد،او تنها به داشتن یک فرزند در این سال ها اکتفا کرده است و دلیل داشتن یک فرزند را فراهم کردن امکانات به فرزندش می داند، بهرامی در گفتگو با خبرنگار ما می گوید: دوست ندارم که فرزندم چون خودم برای به دست آوردن خانه و ماشین در آینده به زحمت بیافتد بنابراین علاوه بر این که به دنبال تامین نیازهای کنونی او هستم به فکر نیازها و خواستهای آینده اش از جمله تامین منزل و ماشین هستم بنابراین به همین یک فرزند بسنده کرده ام.

البته حضور زنان در بازار کار از طرفی و برخورداری از فراغت در زندگی از سویی دیگر از جمله عواملی می تواند باشد که به تک فرزندی اکتفا می شود.

اگر چه پایین بودن امید به زندگی،پر توقع شدن فرزند،تربیت نا صحیح،امرو نهی های زیاد والدين،لجبازی كودكان،پرخاشگری و ... از آسیب ها تک فرزندی است اما نگرش و تاکید بسیاری از خانواده ها همچنان بر تک فرزندی است موضوعی نگران کننده که بی شک برای حل آن باید به جنبه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی توجه کرد.

انتهای پیام/

 

دیدگاه شما

زنان کویر
منهاج