آخرین اخبار

تاریخ : 22. شهريور 1396 - 10:07   |   کد مطلب: 33071
مادر؛ مهم ترین نقش در "تربیت جنسی کودکان" را دارد
تربیت جنسی کودک از چه زمانی آغاز شود در رابطه با این مسئله آن چیزی که مهم است هم خوانی مباحث آموزشی متناسب با سن کودک است، در خانواده چون در مرحله اول مادر مهم است و نقش در آموزش کودک دارد بداند که کودک چه نیازی دارد.

به گزارش زنان کویر ، تربیت جنسی کودک یکی از مباحث خیلی مهم است که امروز هم روی آن خیلی بحث است به خاطر اینکه تبعات عدم آشنایی کودکان با مباحث مربوط به سن کودکان، آن ها را مقابل تبعاتی قرار می دهد که اگر خانواده، معلمین، مشاورین و افرادی که با کودک در ارتباط هستند به این مسائل اشراف نداشته باشند عوارض زیادی دارد.

در رابطه با تربیت جنسی کودک چند مسئله مد نظر است اینکه تربیت جنسی کودک از چه زمانی آغاز شود در رابطه با این مسئله آن چیزی که مهم است هم خوانی مباحث آموزشی متناسب با سن کودک است، در خانواده چون در مرحله اول مادر مهم است و نقش در آموزش کودک دارد بداند که کودک چه نیازی دارد.

مسئله دیگر در تربیت جنسی کودک باید لحاظ شود اصل صداقت است، چون کودکان کامل متوجه می شوند، باید در جریان باشیم که کودک درک می کند و اگرمتوجه شود که به او دروغ گفته شده است عدم صداقت را درک می کند و باعث عدم اطمینان در آینده هم نسبت به ما می شود و این خیلی مهم است وقتی کودک از مادر در رابطه با مسائل جنسی سوال کرد، دست پاچه نشود و از این زمان به عنوان فرصت آموزشی استفاده کند و این را هم به بچه القا کند که بزرگ شده اید و لازم است بعضی مسائل را یاد بگیرید، با هم خوانی بین آموزش و سن یاد بگیرید.

مادر در عین آموزش مسائل جنسی به کودک باید شرمساری خود را در چهره نشان دهد در این مرحله آموزش هم بفهمد که این ها مسائلی هست که کودک حق ندارد پیش هر کس عنوان کند و تنها کسی که در این رابطه کودک باید از او آموزش بگیرد مادر است و در عین حال اگر مادر بدون دستپاچگی پاسخ سوالاتش را بدهد چند پیام دارد:

  1. کودک می فهمد هر زمان تمایل داشت در رابطه با این گونه مسائل با مادرش بدون نگرانی صحبت کند.
  2. مادر پذیرای این مباحث است و بدون اینکه بچه را مورد مواخذه قرار دهد پاسخ می دهد.
  3. کودک می فهمد بهترین کسی که در این رابطه می تواند به او کمک کند مادر است.
  4. مادر خودش هم باید در این مراحل اطلاعات آموزشی دریافت کند که اگر کودک پرسید خیالش راحت باشد که می تواند آموزش مناسبی به بچه بدهد ولی اگر مادر آموزش ندید و با سوال کودک مواجه شد فرصت خوبی است که به کودک بگوید که چه خوب سوالی پرسیدی و این نشان می دهد که بزرگ شدی پس برای اینکه جواب سوال شما را بدهم با هم یه جشن می گیریم.

 

این یک فرصت خریدن از کودک است، این کودک مطمان است که مادر به او پاسخ می دهد در عین حال زمانی که مادر از کودک خریده است مطالعه می کند و اطلاعاتی که به سن کودک نیاز دارد جمع می کند و در یک جلسه خودمونی دو نفره، کودک می گوید عزیزم از من چه سوالی پرسیدی کودک سوال را تکرار می کند

کاری که مادر باید بکند بر اساس سن کودک با نشان دادن مختصر شرمساری و صداقت اولین این است که تخلیه اطلاعاتی کودک را انجام دهد و از کودک بپرسد در مورد سوالی که پرسید چه چیزهایی می داند کودک اطلاعاتی که دارد به مادر می دهد و مادر چند چیز دستش می آید که کودک چقدر می داند، چقدر لازم است به کودک یاد دهد، کودک از چه کسانی اطلاعات را دریافت کرده ودر عین حال دوستان کودکش را می شناسد.

حالا بعد از دریافت اطلاعات مادر اطلاعات غلط را اصلاح و اطلاعات درست را به او یاد می دهد و این بهترین فرصت آموزشی بین مادر و کودک است که متاسفانه به دلیل چند مسئله: مادر اطلاعات را ندارند، مادر می ترسد در این زمینه اطلاعات دهد و بعضی اوقات عرف ما اجازه نمی دهد که این مباحث را برای بچه ها باز کنیم چالش هایی است که باعث می شود کودک با مادر صحبت نکند و اگر این اتفاق نیفتد چون احساس کنجکاوی است برای بچه ها اگر از مادرمعدن امنی نباشد و نتواند اطلاعات بگیرد سعی می کند از جاهای دیگری اطلاعات بگیرد هر چند در سن کودکی کم است وبچه ها اگر سن کودکی یاد نگیرند مادر منبع دلبستگی اطلاعات بگیرند به منابعی روی می آورند که این منابع یا سالم نیستند یا درستنیستند و ممکن است کودک با مشکلاتی مواجه شود که ما نگرانشانیم ، مادران باید در جهت تعمیق ارتباطاتشان با کودکانشان قدم مثبتی بردارند.

 

منبع: راه ساجده

انتهای خبر/

دیدگاه شما

زنان کویر
منهاج