آخرین اخبار

حجاب از کارکرد اجتماعی نیز برخوردار است، غرایز و التهاب جسمی و معاشرت های بی بندوبار را کنترل و بر تحکیم نظام خانواده افزوده و از انحلال کانون محکم زناشویی جلوگیری و امنیت اجتماعی را فراهم می سازد.

به گزارش زنان کویر به نقل از راه ساجده، اساس اسلام سعادت ونجات آدمی است و باورهای دینی و احکام اخلاقی و فقهی در احکام الهی مربوط به پوشش زن نیز با این فلسفه و حکمت حکیمانه صادر شده است.

زن با رعایت حجاب اسلامی، به تهذیب و تزکیه نفس پرداخته و قرب الهی را فراهم کرده و زمینه ی رشد معنوی مردان بر اثر حفظ نگاه را فراهم می کند.

حجاب و پوشش اسلامی و به تبع آن، حفظ نظام خانواده از آن رو ارزش دارند که تامین کننده سعادت آدمی و منشا قرب الهی هستند.

سال های اخیر در فضای جامعه عواملی وارد شده که به تشدید بد حجابی در جامعه دامن زده است، امروزه یکی از مهم ترین محورهای جنگ نرم در مواجهه با انقلاب اسلامی تلاش برای تغییر سبک زندگی اسلامی و ایرانی که در آن سبک زندگی حضرت فاطمه (س) الگو قرار داده شده در این مسیر به اهداف شوم خود برسد.

حجاب از کارکرد اجتماعی نیز برخوردار است، غرایز و التهاب جسمی و معاشرت های بی بندوبار را کنترل و بر تحکیم نظام خانواده افزوده و از انحلال کانون محکم زناشویی جلوگیری و امنیت اجتماعی را فراهم می سازد.

حجاب یک امر ضروری و سفارش شده دین اسلام است، اسلام و آموزه های اسلامی را باید از همان ابتدا به فرزندان آموزش دهیم تا بدین وسیله ارزش های مذهبی در آن ها نهادینه شود.

بی حجابی نتیجه سست شدن ایمان و اعتقادات افراد به ارزش های دینی و اخلاقی است، استکبار در هجوم نوین خود سعی دارد حرکت ارزشی و اعتقادی با دوبال سرخ حسینی و سبز مهدویت را از کار بندازد و به این نکته رسیده است که عفاف و حجاب الگو گرفته شده از حضرت زهرا (س) یکی از مهم ترین اصول تام پرواز با این دو بال است.

بهترین راه رسیدن به حجاب و عفاف، آشنایی با فرهنگ دین است به طوری که بدانیم زن سرمایه اصلی عفت و حیاست و اگر عفت و حیا از زنی گرفته شود، این زن در فرهنگ اسلامی دیگر سرمایه ای ندارد.

دختران باید قدر حجاب و عفاف را دانسته و به مبانی این ارزش ها روی آورند که در این راستا برای اینکه به این آفت گرفتار نشویم باید راهکار های مناسبی در نظر گرفته شود.

همه ما باید در راستای اشاعه فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه تلاش کنیم، چرا که حجاب حافظ ارزش های والای معنوی زنان در برابر مردان است و در طول تاریخ حجاب مانع از فساد و تباهی و افتادن در دام شهورت پرستان خودپرست شده است.

لباس پوشیدن شانی از شئون انسانی است و در هر تمدن رابطه ی مستقیمی با معنای انسان در آن تمدن دارد.

در میان موجودات تنها موجودی که از بدو آفرینش خویشتن را مستور داشته و لباس بر تن نموده، انسان بوده است.

در قرآن کریم در آیه 22 سوره اعراف آمده که آدم ابوالبشر و همسرش حوا، آن هنگام که در بهشت به سر می برند و پس از هبوط بر روی زمین، لباس بر تن داشتند.

تحقیقات تاریخی و باستان شناسی نشان می دهد که آدمیان نخستین نیز همواره نوعی لباس از برگ درختان یا پوست حیوانات بر تن داشتند.بدین ترتیب می توان ادعا کرد که یکی از وجوه تمایز انسان با سایر حیوانات ،پوشیدن لباس است.

طبق تحقیقات به دست آمده، لباس، دست کم پاسخ گوی سه نیاز آدمی است:

  1. او را از گرما، سرما، برف و باران حفظ می کند.
  2. در جهت حفظ حرمت و عفت به او کمک می کند.
  3. به او آراستگی، زیبایی ووقار یم بخشد.

باید به حجاب بیش از یک پوشش نگاه کرد، چرا که از اصلی ترین نماد های فرهنگ دینی حجاب است و جایگاه ارزشمندی در دین مبین اسلام دارد.

با فرهنگ های متکثری روبرو هستیم و بیشترین هدف این فرهنگ ها در نوع پوشش، مصرف گرایی است.نباید از اصل خود و فرهنگ اصیل دور شویم، باید پوشش، مصرف گرایی است.

نباید از اصل خود و فرهنگ اصیل دور شویم، باید یک فرهنگ پویا داشته باشیم و در برابر تغییرات هوشیارانه عمل کنیم.

مد ومدسازی پدیده ای است که در دنیای امروز به نحور چشمگیری گسترش یافته و این چالش بزرگ اجتماعی به شکلی بی سابقه در لایه های اجتماعی جوامع نوین ریشه دوانده است.

مخالف با مد ومدگرایی به معنای مخالفت با تنوع و مدگرایی نیست بلکه تنوع و نوگرایی نیاز طبیعی و فطری هر انسان به ویژه بانوان است، تقلید مد وافتادن در دام هایی که عوامل استعماری برای زدودن هویت و از بین بردن مبانی اعتقادی ملت ها و حاکمیت فرهنگ ابتذال در جوامع گسترانیده شایسته جامعه دینی و اسلامی ما نیست.

رهبر معظم انقلاب در خصوص شاخص های مد ومدگرایی مثبت فرموده اند: که مدگرایی به شرطی که تقلید از مدل های اروپایی و ترویج لباس شهرت نباشد و موجب اسراف و تبذری نگردد و حجاب با فرهنک ملی و دینی خودمان باشد، عیبی ندارد.

اگر دختران وبانوان به شاخص های دینی و ملی خود در پوشش و آرایش توجه نکنند و آن را محترم ندانند در دامی خواهند افتاد که چشم انداز روشنی ندارد.

بنابراین، پوشش اسلامی به منزله یک حفاظ ظاهری و باطنی در برابر افراد نامحرم، قلمداد می شود که مصونیت اخلاقی، خانوادگی و پیوند عمیشق میان حجاب ظاهری و بازداری باطنی و از همه مهم تر امنیت اجتماعی را فراهم می سازد و پیشینه آن به اندازه تاریخ آفرینش انسان است؛ چرا که پوشش و لباس هر بشری، پرچم کشور وجود اوست. پرچمی که وی برخانه وجودش نصب کرده است و با آن اعلام می دارد که از کدام فرهنگ تبیعت می کند.

 

 

عباس کیفی بجستانی، جامعه شناس

انتهای خبر/

دیدگاه شما

زنان کویر
منهاج