آخرین اخبار

تاریخ : 27. مهر 1395 - 10:00   |   کد مطلب: 31197
آن روی سکه ی ابزارهای نوین/ وقتی سبک زندگی ایرانی با تغییر هویت زنان رنگ می بازد
در سالهای اخیر شاهد افزایش جدایی های زوجین، طلاق عاطفی، خیانت و تغییر طعم کانون خانواده ها بوده ایم، سبک زندگی جدیدی که از اصالت خود فاصله گرفته و به رنگ غرب درآمده است ،شاید بتوان گفت بسیاری از ناهنجاریهای خانوادگی از همین ابزارهای ارتباطی نوین که به دنبال تغییر الگو هاف باورها و سبک زندگی است؛ نشات می گیرد.

به گزارش زنان کویر ،یکی از برنامه های جهان غرب و سرمایه داری ، سلطه بر افکار و فرهنگ ها است. سلطه ای که با تغییر سبک زندگی ملت ها و خصوصا تغییر هویت زنان و دختران میسر خواهد شد.

در طول تاریخ جوامع بشری غرب و شرق، مسلمان و یا غیر مسلمان زنان همواره مورد توجه تدوین کنندگان و برنامه ریزان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بوده اند.

بدون شک نقش مهم زنان و دختران در دستیابی به برنامه های غرب از سوی برنامه ریزان آنان نیز پوشیده نبوده و به همین دلیل است که در بسیاری از برنامه های فرهنگی، زنان را مورد هدف جوامع غرب می بینیم.

زن به عنوان پایه ی اصلی در تربیت فرزندان ، همسرداری و گرم نگه داشتن کیان خانواده حکم قلب خانواده را بازی می کند که اگر از کار بیافتد سایر اعضای بدن نیز از بین خواهند رفت.

به دلیل نقش بسزا و مهم زن است که بسیاری از ابزارهای نوین کنونی در حال سرگرم کردن این عضو از خانواده اند تا بتوانند با سرگرم کردن و تغذیه ی افکار نادرست از طرق برنامه های فرهنگی شان هویت زن مسلمان را به غارت ببرند.

این قشر به واسطه زمان فراغت بیشتری که در قیاس با مردان دارند از این ابزارهای نوین استفاده بیشتری میبرند و شکلگیری شخصیت انسانی فرزندان خانواده اعم از دختر و پسر که زنان و مردان آینده جامعه هستند به عهده زن خانواده است و حضور پررنگ و انکارناپذیر عاطفی و احساسی زن در همه زمینهها هویداست و به جهت ساختار روحی و هویت وجودی اش، با هر حرکت، رفتار و گفتار، تأثیر به سزایی بر افراد خانواده و اطرافیانش دارد.

بنابراین ابزارهای نوین ارتباطی از جمله ماهواره و شبکه های اجتماعی تمام تلاش و همت خود را در جهت تغییر نقش زن در خانواده و هویت او می کنند.

در سالهای اخیر شاهد افزایش جدایی های زوجین، طلاق عاطفی، خیانت و تغییر طعم کانون خانواده ها بوده ایم، سبک زندگی جدیدی که از اصالت خود فاصله گرفته و به رنگ غرب درآمده است ،شاید بتوان گفت بسیاری از ناهنجاریهای خانوادگی از همین ابزارهای ارتباطی نوین که به دنبال  تغییر الگو هاف باورها و سبک زندگی است؛ نشات می گیرد.

بی شک استفاده از بازارهای نوین ارتباطی یکی از راههای تسهیل کار جامعه ی بشری کنونی است و هیچ فردی استفاده از این ابزارها  را نهی نمی کند اما آنچه که مهم است شیوه ی استفاده ی صحیح از آن است.

سواد رسانه ای و آگاهی زنان و دختران در بکاربردن از این وسایل و آگاهی مهمترین ابزار و راهکار برای مصون ماندن از آسیبهای فرهنگی و اجتماعی شبکههای مجازی است، موضوعی که برنامه ریزان فرهنگی را برآن می دارد تا با ایجاد برنامه هایی دقیق و درست در راستای افزایش سواد رسانه ای زنان و دختران گام بردارند.

یادداشت: اعظم پسند

انتهای پیام/

دیدگاه شما

زنان کویر
منهاج