آخرین اخبار

اقتصاد مقاومتی به دنبال راه حل است اما سوال اصلی اینجاست که به چه گام هایی در ایجاد این راه حل برداشته شده است. چه میزان سیاست های اجرایی در جهت حمایت از تولید داخلی و دوری از خام فروشی نفت برداشته شده است ...

به گزارش زنان کویر ، به نقل از”کسبه کرمان” در مورد نحوه مواجهه دولت با سیاستهای اقتصاد مقاومتی سراغ هر کارشناسی که رفتیم عنوان کرد با این سیاستها شعاری برخورد شده و گام های اساسی در این راستا برداشته نمی شود.ویا سخن از انجام کار ها در آینده به میان آوردند.

مقام معظم رهبری در فرمایشات و بیاناتشان در سال ۹۱ تأکید بسیاری بر مسئله اقتصاد مقاومتی داشته‌ و دارند که با توجه به فرمایشاتشان که «اقتصاد مقاومتی» شعار نیست ، واقعیتی است که باید محقق شود

در این زمینه اقتصاد مقاومتی واژه ای است که سالهاست توسط مقام معظم رهبری پیگیری می شود و بی توجهی به این مقوله منجر به آن شد که اقتصاد ایران بیش از پیش تحت تاثیر تحریمهای اقتصاد غرب باشد.اقتصاد مقاومتی که رهبری سالهاست بر آن تاکید می کنند یکی از محوری ترین و اساسی ترین راهبردهایی است که باید از سالها پیش توسط مسئولان اجرایی کشور مورد توجه قرار می گرفت.

اقتصاد مقاومتى شعار نیست؛ یک واقعیت است

معظم‌له در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئولان (۸ مرداد ۹۱)‌ می‌فرمایند: ما باید هر کدام نقش خودمان را بشناسیم و آن را ایفا کنیم. یکى از بخش‌هاى ما، اقتصاد است و خاصیت اقتصاد در یک چنین شرایطى، اقتصاد مقاومتى است؛ یعنى اقتصادى که همراه باشد با مقاومت در مقابل کارشکنى دشمن، خباثت دشمن؛ دشمنانى که ما داریم. به نظر من یکى از بخش‌هاى مهمى که می‌تواند این اقتصاد مقاومتى را پایدار کند، همین کار شماست؛ همین شرکت‌هاى دانش‌‌‌بنیان است؛ این یکى از بهترین مظاهر و یکى از مؤثرترین مؤلفه‌‌‌هاى اقتصاد مقاومتى است؛ این را باید دنبال کرد.

حمایت از تولید ملی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است

مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت (۲ شهریور ۹۱) می‌فرمایند:  بخش خصوصى را باید کمک کرد. اینکه ما “اقتصاد مقاومتى” را مطرح کردیم، خب، خود اقتصاد مقاومتى شرائطى دارد، ارکانى دارد؛ یکى از بخشهایش همین تکیه‌‌ى به مردم است؛ همین سیاست‌هاى اصل ۴۴ با تأکید و اهتمام و دقت و وسواسِ هرچه بیشتر باید دنبال شود؛ این جزو کارهاى اساسى شماست.

اقتصاد مقاومتی به دنبال راه حل است اما سوال اصلی اینجاست که به چه گام هایی در ایجاد این راه حل برداشته شده است. چه میزان سیاست های اجرایی در جهت حمایت از تولید داخلی و دوری از خام فروشی نفت پیشرفته است؟

اگر بخواهیم اقتصاد را مقاوم کنیم و در برابر نوسانات شوک‌آفرین که بخشی از آن در داخل به وجود می‌آید و بخشی از آن از خارج به ما تحمیل می‌شود مقاومت نماییم، نیازمند قدرت مهارکننده‌ای هستیم که دامنه‌ی نوسانات را کاهش دهد و در عین حال، ارتباطات سازنده‌ی خود با دنیا را حفظ نماییم.با توجه به رکود موجود در جامعه، هنوز سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عملیاتی نشده است،در بحث اقتصاد مقاومتی، پویایی و تحول در به سمت عملیاتی شدن شعار اقتصاد مقاومتی سوق می‌دهد.

انتهای پیام/

دیدگاه شما

زنان کویر
منهاج