آخرین اخبار

تاریخ : 2. شهريور 1392 - 16:25   |   کد مطلب: 4293
هادی خانیکی از اعضای حزب منحله مشارکت و از پایه گذاران "حلقه آئین" تنظیم و ویرایش نطق‌های مهم روحانی را بر عهده دارد.

به گزارش خبرگزاری شاخه یاس:

شنیده‌ایم تنظیم و ویرایش نطق‌های مهم روحانی توسط هیئتی به سرپرستی هادی خانیکی انجام می‌شود. خانیکی در زمان ریاست جمهوری خاتمی نیز در تنظیم سخنرانی‌ها و نامه‌ها و بیانیه‌های وی نقش مؤثری داشت.

دانا چندی قبل نیز از تلاش مشارکتی ها  برای نفوذ در اطراف روحانی و مراکز تصمیم ساز برای دولت روحانی  خبر داده بود

هادی خانیکی از اعضای حزب منحله مشارکت بود که حلقه " آئین " را در تیم خاتمی تشکیل داده بودند. جلسات دائمی و هفتگی « حلقه آئین » در این سال ها مرتّباً برگزار می شده است.

در « آئین » چهره هایی چون‌ « هادی خانیکی » ، « سعید حجّاریان »، « مصطفی تاج‌زاده » ، « محسن امین‌زاده » ، « عبّاس عبدی » ، « محسن کدیور » و « محمّدرضا خاتمی » حضور داشتند و حلقه را به جایگاهی برای بحث و برّرسی آراء، اندیشه ها و مفاهیمی تازه مانند " جامعه مدنی "، " مردم سالاری "، " حقوق بشر " و ...؛ بدل نمودند.

شخصیّت محوری حلقه « محمّد خاتمی » بود ؛ ولی « کدیور » و بویژه « حجّاریان » در نظریه پردازی های سیاسی نقش داشتند.

آنچه در « آئین » رُخ می داد تبدیل شدن ماحصلات فکری « حلقه کیان » به پروژه های سر و ته دار سیاسی و عملیّاتی تر بود. «هادی خانیکی» (عضو شاخص «جبهه منحلّه مشارکت»)، درباره «آئین» می گوید: « در آن جلسات راجع به مباحثی چون دین و دموکراسی بحث می شد. خود مفهوم "جامعه مدنی"به عنوان یکی از نیازهای جامعه از دل همان نشست ها بیرون آمد ... کار بیشتر را آقای «حجّاریان» انجام می داد. »

در دوره اصلاحات این مرکز محل استقرار حلقه ' کیان ' بود.

آنچه مسلم است نقطه شکوفایی تفکرات حلقه کیان را می توان زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی دانست ، خود اصلاح طلبان نیز معترفند بیشترین فکر اصلاح طلبی در زمان دولت سازندگی و در مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری تولید شده است ؛ هم چنین در این زمان پیوند بین مرکز مطالعات و حلقه ی کیان بسته شد .

شاخص ترین بخش « مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری » در دولت هاشمی ، « معاونت سیاسی » بود، که « حجّاریان » ، « علوی تبار » ، « عبدی » و « مجید محمّدی » در آن رسماً پروژه هایی برای " توسعه سیاسی" را دنبال می کردند. البتّه کسانی مانند « مصطفی تاجزاده » ، « بهزاد نبوی » ، « محسن سازگارا » ، « محسن امین زاده »، « محسن آرمین » و « هاشم آغاجری » با این « معاونت » همکاری هایی داشته اند (همان، ص 101). اینان اکثراً با « محمّد موسوی خوئینی ها »(رئیس مرکز) از پیش همکاری هایی داشتند.

برای مثال « عبدی » پیشتر در دادستانی از طرف « خوئینی ها » ، واحد « مطالعات و تحقیقات دادستانی » را راه اندازی و اداره کرده بود.

برخی مطالعات انجام گرفته در « معاونت سیاسی مرکز » توسّط خود « حجّاریان » در هفته نامه « عصر ما » ( ارگان رسمی « سازمان منحلّه مجاهدین انقلاب اسلامی ایران » ) و روزنامه « سلام » ( به مدیرمسئولی « خوئینی ها » و سردبیری « عبّاس عبدی » ) منتشر می شد. وی درباره فعّالیت های « معاونت » می گوید : « معاونت سیاسی مرکز تحقیقات استراتژیک » یک پروژه بیشتر نداشت و آن هم پروژه "توسعه سیاسی" بود. این پروژه چندین زیر پروژه داشت: "فرهنگ سیاسی و رفتار سیاسی اقشار مختلف ایران"، "تحلیل چرایی انقلاب اسلامی" (با هدف تئوریزه کردن انقلاب)، "ماهیّت دولت در ایران" و "نوسازی ایران". » ( « روزنامه وقایع الاتّفاقیّه»، مصاحبه با «حجاریانّ»، 27/4/1384).

این تئوریسین ها به این نتیجه رسیده بودند که "توسعه سیاسی" در ایران، در گام ابتدایی نیازمند بروز تغییراتی در ساختار سیاسی کشور است و در مرحله بعد باید "فرهنگ سیاسی ایران" متناسب با ایده آل های غرب تغییر یابد ( خبرگزاری «ایلنا»، مصاحبه با «حجّاریان»، 28/11/1383).

« حجّاریان » همچنین می گوید : « پروژه "توسعه سیاسی"، حدّاقل اتودش کاملاً مشخص بود که چه می خواهیم . پروژه در چهار سال اوّل ریاست جمهوری آقای « هاشمی » در « مرکز تحقیقات استراتژیک » معلوم شده بود ... در راه نوسازی بومی معلوم بود که چه می خواهیم. همه چیز تعریف شده بود ؛ مشارکت یعنی چه؟ رقابت یعنی چه؟ "جامعه مدنی" یعنی چه؟ چرا ضعیف است و ... حتّی برای مسائل راه حل داشتیم. در پروژه "توسعه سیاسی"،Policy Paper داشتیم » («حسین سلیمی»، پیشین، ص 61).

بنابر این پیوند سازمانی « حلقه کیان » و « حلقه مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری » با « حلقه آئین » ؛ باعث شد جریانی فکری- سیاسی از آراء « سروش » ، « حسین بشیریّه » ( استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران که بسیاری از اعضای برجسته حلقه ، مِن جمله « حجّاریان » زیر نظر او مدرک علوم سیاسی خویش را دریافت کردند ) ، « حجّاریان » و « محمّد خاتمی » بوجود بیاید که با مطالعه مُدل های توسعه ای در « مرکز مطالعات استراتژیک » به یک برنامه سیاسی مدوّن دست یافت. لذا بسیاری نطفه « دوّم خرداد » را از پیوند این حلقه ها می دانند . («حسین سلیمی»، پیشین، ص17).

پروژه اصلی اصلاحات ( توسعه سیاسی ) با روی کار آمدن خاتمی طیّ 8 سال کلید خورد و یاران وی که پیشتر در « کیان » ، « آئین » و « مرکز مطالعات استراتژیک » به هم پیوند خورده بودند؛ برنامه های ساختارشکن خویش را دنبال نمودند.

زیرپروژه هایی چون مطبوعات زنجیره ای و مبارزه با « قانون مطبوعات » ، قتل های زنجیره ای ، کوی دانشگاه و 15 تیر ، تئوری سازی " اسلام خشونت- اسلام تسامح" ، پلورالیسم دینی و رنسانس اسلامی ، لوایح دوقلو ، فتح سنگر به سنگر ، فشار از پایین چانه زنی از بالا ، مشروعیت زدایی از نظام ( انتخابات مجلس هفتم ، استعفای دسته جمعی کارگزاران دولت و تحصّن مجلس ششم ) ، نظر سازی های زنجیره ای و ... همه عمل نمودن به اتود پروژه " توسعه سیاسی" بود که قبل تر در کنار هم آن را گِرد آورده بودند.

با این وجود انتخابات « سوم تیر 84 » مانع بزرگی بر سر پروژه اصلاحات گذاشت و در واقع « فتنه 88 » طرّاحیِ اقتضایی بود برای بازگشت دوباره به ریل "توسعه سیاسی".

با تطبیق چهره های برجسته « فتنه 88 » و حلقه یاران "توسعه سیاسی" در حلقه های رفّرمیستی تا حدودی مشخّص می شود که بسترسازی فتنه از چه دوره ای آغاز شده بود.

منبع:دانا

دیدگاه شما

زنان کویر
منهاج