تب‌های اولیه

آری، در حد ایده آل
32% (10 رای)
برای رسیدن به ایده آل جای کار بسیار است
68% (21 رای)
تمام آرا: 31