تب‌های اولیه

آری، در حد ایده آل
35% (12 رای)
برای رسیدن به ایده آل جای کار بسیار است
65% (22 رای)
تمام آرا: 34