تب‌های اولیه

آری، در حد ایده آل
34% (11 رای)
برای رسیدن به ایده آل جای کار بسیار است
66% (21 رای)
تمام آرا: 32