تب‌های اولیه

آری، در حد ایده آل
25% (5 رای)
برای رسیدن به ایده آل جای کار بسیار است
75% (15 رای)
تمام آرا: 20