تب‌های اولیه

آری، در حد ایده آل
26% (7 رای)
برای رسیدن به ایده آل جای کار بسیار است
74% (20 رای)
تمام آرا: 27