تب‌های اولیه

آری، در حد ایده آل
29% (6 رای)
برای رسیدن به ایده آل جای کار بسیار است
71% (15 رای)
تمام آرا: 21