تب‌های اولیه

آری، در حد ایده آل
33% (11 رای)
برای رسیدن به ایده آل جای کار بسیار است
67% (22 رای)
تمام آرا: 33