تب‌های اولیه

آری، در حد ایده آل
31% (9 رای)
برای رسیدن به ایده آل جای کار بسیار است
69% (20 رای)
تمام آرا: 29