آخرین اخبار

یک استاد حوزه و دانشگاه گفت:اگرچه برنامه های ماهواره ای نقش بسزایی در تغییر سبک زندگی افراد و افزایش طلاق داشته اند، اما رکود در محتوای برنامه های تلویزیونی که در برخی موارد در تعارض با سبک زندگی اسلامی و به نوعی ترویج زندگی مجری ، اشرافی گری و.. هستند، دلیل دیگری برای تسریع تغییر سبک زندگی و تزلزل بنیان خانواده شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی"زنان کویر"سیدجواد میرخلیلی محقق و استاد حوزه و دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اجتماعی طنین یاس با اشاره به اینکه ورود ابزار و

تکنولوژی های مدرن هر چند فی نفسه امری مطلوب به شمار می رود، اما اگر زمینه های فرهنگی و تربیتی برای آن فراهم نشده باشد، قطعا آسیب زا و خطرآفرین

است، گفت: امروزه ماهواره ها با هدف گرفتن خانواده ها که کانونی ترین و اصلی ترین نهاد تربیتی در هر جامعه ای به شمار می روند، به دنبال ترویج اباحه گری و تضعیف

جامعه و به دنبال آن تضعیف خانواده ها هستند.

این مدرس حوزه و دانشگاه با بیان اینکه امروزه و بر اساس آمارهایی که هر از چند گاهی توسط برخی از مسولین متولی در حوزه های مختلف ارائه می شود، وضعیت

طلاق در جامعه نگران کننده است افزود: شیوع این پدیده نامبارک از جمله اثرات مخرّب ماهواره در جامعه، تغییر سبک زندگی خانواده ها و تغییر در نگرش زندگی آنهاست.

این محقق و پژوهشگر افزود: ماهواره با برنامه های تخریبی خود و ترویج ناهنجاری های متعدد در عرصه جامعه و خانواده باعث شده که روحیه نشاط و سرزندگی در

خانواده ها و به دنبال آن در جامعه کمتر شده و افراد به جای وقت گذاشتن برای مطالعه و استفاده بهینه از وقت خود برای نیل به زندگی مطلوب و آرمانی مد نظر ادیان به

طور عام و دین اسلام به طور خاص، به سمت این نوع برنامه ها رفته و باعث متلاشی شدن کانون روحی و روانی و آرامش خانواده خود شوند.

میرخلیلی ادامه داد: اگر در گذشته کمتر طلاق در جامعه ما وجود داشت، به خاطر فراگیر نشدن ماهواره و برنامه های آن در جامعه بود و همچنین برنامه هایی که در

گذشته از سوی رسانه ها پخش می شد؛ به خصوص در دهه شصت، بر قبح طلاق و فروپاشی خانواده ها بر اثر عوامل مختلف تاکید داشت.

وی افزود:  هر چند امروزه شاهد گسترش کمّی رسانه های دیداری و شنیداری هستیم، اما متاسفانه آن اثر سابق را ندارد؛ چرا که همزمان با رشد کمّی این شبکه ها،

محتوای لازم برای اثرگذاری بر جامعه و خانواده ها فراهم نشده و حتی در برخی موارد شاهد تعارض برخی از برنامه های ساخته شده با سبک زندگی اسلامی هستیم

که به نوعی ترویج کننده زندگی های مجردی، اشرافی گری و مواردی مشابه است که باعث گرایش جوانان به این سمت شده و حتی در برخی از خانواده ها نیز به دلیل

ایجاد توقعات بسیار باعث فروپاشی خانواده ها به خاطر مسائل مختلف شده است.

این استاد حوزه  در پایان خاطرنشان کرد: همه کارشناسان امر و متولی حوزه های مرتبط با خانواده؛ اعم از جامعه شناسان، روان شناسان و حتی متولیان سیاست و

رسانه باید با آسیب شناسی نقش رسانه ها به خصوص ماهواره در افزایش آمار طلاق در جامعه، فکری به حال این وضعیت کنند و با آسیب شناسی این وضعیت، به فکر

حل آن بر آیند تا بیش از این شاهد رشد ناهنجاری های اجتماعی که ناشی از تزلزل در خانواده ها است نباشیم.

انتهای پیام/س

دیدگاه شما

زنان کویر
منهاج