آخرین اخبار

رئیس بسیج جامعه زنان با اشاره به پیام اخیر مقام معظم رهبری به جوانان اروپایی گفت: تلاش داریم جنبه‌های مختلف پیام مقام معظم رهبری را برای دختران جوان اروپا تبیین کنیم تا آنها با آگاهی از جایگاه خود مورد سوء استفاده سرمایه داران غرب قرار نگیرند.

به گزارشپایگاه خبری تحلیلی"زنان کویر"،مینو اصلانی ،گفت: با توجه به اهمیت پیام اخیر مقام معظم رهبری به جوانان اروپا، بسیج جامعه زنان در

صدد است تا جنبه‌های مختلف این پیام را با توجه به سایر سخنانی که مقام معظم رهبری در حوزه زنان داشته اند، تبیین کنند.

 

وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم این حقیقت را که دختران جوان می‌توانند تأثیر گذاری فوق العاده‌ای در سطح جامعه داشته باشند را با موشکافی

ابعاد این پیام برای دختران جوان اروپا و آمریکا تبیین کنیم چرا که غرب در حق زنان نهایت ظلم را روا  داشته است و دختران جوان باید بدانند که

وظیفه تاریخی آنها در این برهه زمانی چیست؟

اصلانی اظهار داشت: دختران اروپا باید جایگاه زن در عالم خلقت را بدانند و به گونه‌ای رفتار کنند که از آنها به عنوان یک ابزار استفاده نشود، تا

این زمینه در آنها شکل نگیرد نمی‌توانند این حقیقت را در یابند و تصمیم درستی بگیرند چرا که فرهنگ حیازدای غرب باعث شده است که سرمایه

داران از دختران جوان به عنوان ابزار برای سودجویی خود استفاده کنند.

وی افزود: ما برای این هدف نشست‌های تخصصی در سطح خبرگزاری‌ها، نشست‌هایی را برای تبیین این پیام و فراخوان مقاله را نیز در نظر

گرفته ایم.

منبع:طنین یاس

انتهای پیام/س

دیدگاه شما

زنان کویر
منهاج